Gilde Vakcollege Techniek is gestart met aansluitende mbo-opleiding

U herkent ze wellicht wel. Die jongens en meiden die het beste presteren als de condities zo constant mogelijk zijn. Niet te veel docenten voor één klas, niet te veel wisselingen, niet te veel gedoe… Vaak zijn het leerlingen die veel baat hebben bij een goede persoonlijke band met hun docent.

Die aanpak, of zo u wilt behoefte, verandert niet wezenlijk als deze leerlingen in het voortgezet onderwijs komen. Het ziet er op zijn hoogst iets anders uit. Gilde Vakcollege Techniek heeft haar onderwijs nog beter op de behoefte van deze leerlingen afgestemd, door nu ook, in samenwerking met ROC Rivor, een aantal mbo-opleidingen aan te bieden.

Leerlingen die na het behalen van hun Gilde-diploma door willen leren op het mbo in de zogenaamde BBL-variant (vier dagen werken, één dag school), kunnen dit gewoon op het Gilde blijven doen. Ze krijgen die ene schooldag les in de voor hen vertrouwde omgeving en van bekende docenten. Ook hebben ze geen last meer van dubbelingen en andere randverschijnselen bij de overgang naar het mbo.

Gilde Vakcollege Techniek is ‘klas 5’ vorig schooljaar gestart met een groep metaaltechniek en een groep installatietechniek. In dit schooljaar is dit uitgebreid met elektrotechniek en bouwtechniek, want de belangstelling voor deze mbo-opleiding en de manier waarop Gilde dit aanpakt is bijzonder groot. Zowel onder de Gilde-leerlingen zelf, hun ouders als de bedrijven waar ze gaan werken. Bijna alle BBL-leerlingen kiezen ervoor om hun vervolgopleiding op het Gilde te doen.

Kortom, één school, twee diploma’s! Voor een optimaal leerrendement.

Ontdek: MBO op Gilde Vakcollege Techniek