Diploma uitreiking

  • Wanneer: 5 juli 2018 om 19.30 uur aanvang

Bouw GL (klas 4G2B)

PIE GL (klas 4G1P en 4G2P)

Mobiliteit en Transport Basis (klas 4B5V)

Mobiliteit en Transport Kader (klas 4K3V)

Mobiliteit en Transport GL (klas 4K3GV)