1 school, 2 diploma’s

 Van vmbo naar mbo

Op het Gilde Vakcollege Techniek wordt nu voor het 2e jaar op rij het mbo vormgegeven.

Dit doen we in samenwerking met ROC Rivor uit Tiel. We zijn trots op de manier waarop we dit kunnen doen. Alle lessen worden verzorgd door de docenten van het Gilde en deze staan in nauw contact met de collega’s van het ROC. Het ROC is de eindverantwoordelijke op het gebied van onderwijs en examinering.

Voor de leerlingen die op het Gilde Vakcollege Techniek hun vmbo-diploma hebben gehaald, bestaat er dus de mogelijkheid een 2e diploma op mbo niveau 2 of 3 te halen. Dit traject noemen we ook wel BBL 2-3 (Beroeps Begeleidende Leerweg). In deze onderwijsvorm komen de leerlingen 1 dag naar school en werken ze 4 dagen in het bedrijfsleven. Op die ene dag school krijgen ze verschillende vakken aangeboden. Naast de beroepsgerichte theorie wordt er ook Nederlands, rekenen en LLB gegeven. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we controle kunnen houden op de vorderingen van onze leerlingen en kiezen we ervoor om naast de vaktheorie ook nog een praktische invulling  te geven.

Veel leerlingen van het Gilde kiezen voor deze route, omdat ze het prettig vinden om lessen te krijgen van bekende docenten, maar ook omdat ze de meerwaarde zien van deze route. We hebben tenslotte al 2 jaar het vak aangeboden en zodoende kunnen we dus goed inspelen op de kennis die reeds aanwezig is. Het verschil in opleidingsniveau 2 of 3 is gerelateerd aan de opleiding  op het vmbo. Zo moet een basisleerling niveau 2 volgen en kan een kaderleerling naar niveau 3. Dit is bij de wet vastgelegd.

Het opleiden doen we niet alleen, maar ook in samenwerking met het bedrijfsleven. Naast een mentor op school is er ook een begeleider in het bedrijf. Gezamenlijk geven we vorm aan de opleiding en bespreken we geregeld, samen met de leerling, zijn voortgang.

Ons mbo; we borgen je kennis.