Metaal kom je tegen in allerlei soorten (staal, koper, aluminium, enz.) en vormen. Vele producten worden van metaal vervaardigd. Ook in gebouwen wordt veel metaal verwerkt.

In de afdeling metaaltechniek leer je wat de eigenschappen van deze metalen zijn en hoe je ze kunt bewerken en verwerken. In deze afdeling zijn we in 1998 gestart met het modulesysteem. In elke module wordt, behalve een groot gedeelte praktijk, ook een gedeelte theorie over hetzelfde werkstuk behandeld.

In zo’n module kan dus zowel constructiebankwerken als machinebankwerken zijn opgenomen. Tevens komt er in dezelfde module tekenwerk, vaktheorie en materialen-gereedschappenleer aan bod.

Je wordt in deze afdeling opgeleid voor het certificaat lassen niveau 1. (N.I.L.1)

Om werkstukken te maken gebruik je zowel handgereedschap (o.a. zagen, vijlen) als draai- boor- en freesmachines. Om zeer nauwkeurig en geautomatiseerd te werken met deze machines, worden ze in veel gevallen door de computer gestuurd. In de afdeling metaaltechniek word je geleerd met deze moderne machines om te gaan.

Metaalbewerker is een vak met vele mogelijkheden. Er zijn vervolgopleidingen op alle niveaus mogelijk.

Binnen deze bedrijfstak zijn veel beroepen en specialismen. Zo zijn er opleidingen voor o.a. lasser, bankwerker, edelsmid, fijnplaatwerker, graveur of instrumentmaker.

Beroepen als:

• machine-insteller
• draaier/frezer
• lasser/plaatwerker
• onderhoudsmonteur
• constructiebankwerker