Aan het einde van het huidige cursusjaar krijgt uw zoon/dochter een studieadvies. In dat advies wordt aangegeven in welke profiel (binnen de sector techniek) en in welke leerweg het onderwijs op onze school wordt vervolgd. Het advies heeft echter ook betekenis voor opleiding en beroep in de periode nà het Gilde.

Op maandag 29 januari en dinsdag 30 januari 2018 wil ik u voorlichten over dit advies en over de mogelijkheden die dit advies voor de verdere schoolloopbaan van uw zoon of dochter kan hebben.

Keuzes maken is een moeilijke zaak! Vaak ontbreekt bij u, als ouder(s)/verzorger(s), de kennis en het overzicht van de mogelijkheden die een opleiding kan bieden. Dat is heel logisch, want het onderwijs is de laatste jaren sterk in beweging. Redenen genoeg om met elkaar daarover van gedachten te wisselen.

Wij nodigen u, ouder(s)/verzorger(s) en uw zoon/dochter, dan ook van harte uit om op de voor u gereserveerde avond in onze school aanwezig te zijn:

  • Maandag 29 januari: klassen 2A, 2B, 2C, 2D, 2E
  • Dinsdag 30 januari: klassen 2F, 2G, 2H

 

Programma

Datum          : 29 en 30 januari 2018

Plaats           : Aula

Aanvang       : 19.30 uur

Sluiting         : 21.00 uur